AMZ

AMZ to krakowska spółka audytorsko-doradcza, która powierzyła naszej agencji reklamowej przygotowanie identyfikacji wizualnej. W ramach zlecenia stworzyliśmy logo, wizytówki, ulotki a przede wszystkim responsywną stronę internetową w oparciu o platformę WordPress.